نوشته‌ها

ارمان شرق- ما در راستای مسئولیت اجتماعی و در جهت ارتقای فرهنگ صحیح مصرف، آگاه سازی جامعه در کاهش استفاده از کیسه‌های پلاستیکی، ارتقای سلامت شهروندان و حفظ محیط‌زیست اقدام به توزیع کیسه‌های پارچه‌ای نمودیم تا بتوانیم گامی مثبت در مصرف نکردن از کیسه پلاستیکی برداریم. حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار از سیاست‌های فولاد امیرکبیر کاشان در حوزه مسئولیت های اجتماعی است، پس همه باهم با ” نه گفتن به پلاستیک ” آینده زمین و محیط زیست را تضمین کنیم و در این مسئولیت‌اجتماعی سهیم باشیم.

توزیع کیسه‌های پارچه‌ای در فروشگاه‌ها و نانوایی‌های سطح شهرستان کاشان و ترغیب و تشویق برای استفاده از این کیسه‌ها توسط شرکت فولاد امیرکبیر کاشان

توزیع کیسه‌های پارچه‌ای در فروشگاه‌ها و نانوایی‌های سطح شهرستان کاشان و ترغیب و تشویق برای استفاده از این کیسه‌ها توسط شرکت فولاد امیرکبیر کاشان

تجزیه ناپذیر بودن نایلکس در طبیعت و انباشت بی رویه آن به عنوان یک خطر زیست محیطی است و انباشت نایلکس سبب تخریب منابع طبیعی و نازیبا شدن منظر شهری می‌شود.
شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در راستای مسئولیت‌های اجتماعی، فردی و سازمانی برای ترویج فرهنگ استفاده از کیسه‌های پارچه ای و قابل بازیافت بجای کیسه‌های نایلونی به منظور حفظ محیط زیست برای نسلهای آینده، برای سومین سال متوالی در روز جهانی نه به پلاستیک(۲۱ تیرماه) اقدام به تهیه و توزیع کیسه‌های پارچه‌ای با قابلیت برگشت به محیط زیست در سطح شهرستان کاشان با همکاری اداره حفاظت محیط زیست کاشان نمود. این طرح در نانوایی ها و در فروشگاه های بزرگ اجرا و چهار هزار کیسه پارچه ای و کاغذی قابل بازیافت به جای کیسه پلاستیکی بین مردم توزیع شد.
در این پویش، مدیرعامل محترم فولاد امیرکبیر کاشان، جناب عالی‌وند اظهار کرد: با مصرف نکردن یک کیسه پلاستیکی در هفته در هر خانواده ایرانی می‌توان از مصرف حدود یک‌ میلیارد کیسه پلاستیکی در سال جلوگیری کرد. این میزان برابر با هفت هزار تن پلاستیک است. ما در راستای مسئولیت اجتماعی و در جهت ارتقای فرهنگ صحیح مصرف، آگاه سازی جامعه در کاهش استفاده از کیسه‌های پلاستیکی، ارتقای سلامت شهروندان و حفظ محیط‌زیست اقدام به توزیع کیسه‌های پارچه‌ای نمودیم تا بتوانیم گامی مثبت در مصرف نکردن از کیسه پلاستیکی برداریم. حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار از سیاست‌های فولاد امیرکبیر کاشان در حوزه مسئولیت های اجتماعی است، پس همه باهم با ” نه گفتن به پلاستیک ” آینده زمین و محیط زیست را تضمین کنیم و در این مسئولیت‌اجتماعی سهیم باشیم.