نوشته‌ها

محمد رضا شهابی مدیر جهاد کشاورزی جهرم روز جمعه طی بازید از مزارع کشت مستقیم پنبه در بخش کردیان اظهار داشت : در سال زراعی جاری ۱۷۲ هکتار از اراضی شهرستان جهرم به کشت پنبه اختصاص یافته است که ۱۲۵ هکتار آن به صورت کشت مستقیم و کم خاکورزی است.

وی اظهار کرد: کشت پنبه در بخش کردیان و مرکزی با آبیاری نوار تیپ و کرتی انجام می‌شود و آب برای کشت پنبه آب شور است ، پنبه مقاومت بهتری برای آب شور دارد استفاده بهینه از شرایط فراهم شده است.

این مسوول بیان کرد: از مزایای کشت مستقیم پنبه نگهداری و افزایش ماده آلی خاک، تأثیر بر خواص شیمیایی خاک و کاهش فرسایش آن است.

مدیر جهاد کشاورزی جهرم ادامه داد: همچنین تغذیه بهینه و تولید همراه با حفاظت منابع ، کاهش هزینه بهره گیری از ماشین آلات و کاهش مصرف سوخت از مزایای تولید این نوع محصول پنبه است که باعث افزایش کاشت پنبه توسط کشاورزان جهرمی شده است .

پنبه در شهرستان جهرم در ماه آذر برداشت می‌شود.

شهرستان جهرم در فاصله ۱۹۳ کیلومتری از جنوب شیراز قرار دارد.