نوشته‌ها

پنبه از جمله گیاهانی است که از ابتدای جوانه زنی تا زمان برداشت و حتی بعد از برداشت هم مورد هجوم انواع مختلف آفات قرار می گیرد؛ پس برای به ثمر نشستن این محصول پر ارزش باید مراقبت های فراوانی صورت گیرد.

در این مقاله به معرفی برخی ازمهم ترین آفات پنبه و راه مبارزه با آن ها می پردازیم.

 

کرم غوزه ی پنبه

کرم غوزه ی پنبه در اکثر مناظقی که این محصول کشت می شود، وجود دارد.

لارو ها پس از خروج از تخم، از برگ ها تغذیه می کنند و فقط رگبرگ ها را باقی می گذارند، پس از آن به غنچه و گل و در نهایت به غوزه را سوراخ می کند و از الیاف غوزه تغذیه می کنند.

هر لارو می تواند از حدود 20 غنچه و غوزه را خسارت بزند.

کرم غوزه ی پنبه باعث کثیفی و کوتاه شدن الیاف موجود در غوزه ها شده و از ارزش اقتصادی آن می کاهد.

 

روش مبارزه با کرم غوزه ی پنبه

 • پس از برداشت محصول، شخم عمیق لازم است؛ این عمل سبب از بین رفتن دالان های خروجی حشره ی کامل و از بین رفتن حدود 50 درصد شفیره ها می شود.
 • بهتر است از ارقام مقاوم برای کشت استفاده شود.
 • زمان کشت و آبیاری باید تنظیم شود؛ باید به زمان قطع به موقع آبیاری توجه شود.
 • 2 الی 3 نوبت سمپاشی لازم است؛ البته زمان سمپاشی به میزان تراکم این حشره در محل کشت بستگی دارد. سموم قابل مصرف شامل لاروین، آوانت، تیودان و کاباریل می شود.
 • بهتر است در محل کشت، زنبور تریکوگراما استفاده شود؛ 50 هزار زنبور در هرهکتار طی 3 نوبت آزاد شود، کفایت می کند.
 • می توانید از باکتری B.T به مقدار 2 کیلو و 300 گرم در هر هکتار استفاده کنید.

 

 

سنک غوزه ی پنبه

سنک غوزه ی پنبه در تمام مناطق زیر کشت، مشاهده می شود.

سنک غوزه با تغذیه ی غنچه و گل پنبه، باعث زردی و در نتیجه ریزش آن ها می شود.

همچنین با تغذیه از غوزه ها سبب ایجاد لکه های قهوه ای رنگ بر روی آن ها می شود.

 

روش مبارزه با سنک غوزه ی پنبه

 • منهدم کردن بقابای پنبه و سایر گیاهان میزبان
 • شخم عمیق پس از برداشت
 • استفاده از گیاهان تله؛ گیاهانی چون ذرت، توجه سنک ها را جلب می کند. کاشت گیاه ذرت در حاشیه ی محل کشت پنبه توصیه می شود.
 • سمپاشی به تعداد 1 تا 3 نوبت با توجه به تعداد نسل، توصیه می شود. بهتر است اولین سمپاشی در مرحله ی پیدایش غنچه های سبز صورت گیرد. سموم قابل استفاده شامل: مونوکروتوفوس، فن والریت و اکسی دیمتون متیل می شود.

 

 

ترپس پنبه

تریپس پنبه حشره ای کوچک به طول 1 تا 1.2 میلی متر است و به رنگ زد دیده می شود. حشرات بالغ، تخم های خود را در داخل نسوخ برگ قرار می دهند.

تحقیقات نشان می دهد که زمان اوج حمله ی این حشره، 10 روز پس از سبز شدن بوته است. این حشره از شیره ی برگ تغذیه می کند و سبب کندی رشد برگ های جوان، تغییر شکل، قطع رگبرگ ها، ایجاد لکه های نقره ای در پشت برگ ها، از بین رفتن جوانه های مرکزی، کندی رشد بوته و افزایش احتمال ریزش گل می شود.

 

روش مبارزه با ترپس پنبه

 • کود دهی به منظور تقویت بوته ها، شخم عمیق و یخ آب زمستانه
 • خسارت تریپس در مرحله ی جوانه زنی و گیاهچه ای به مرحله ی حاد شدن می رسد، ازاین رو ضد عفونی بذربا سموم لاروین به نسبت 2.5 تا 5 در هزار بذر ضروری است.

 

 

شته پنبه

شته ی پنبه در پشت برگ قرار گرفته و از شیره ی گیاهی تغذیه می کند. این امر سبب ضعیف کردن بوته ها، پیچیدگی و چسبناکی شدن برگ ها می شود.

چسبناک شدن برگ ها به وسیله ی ترشحات حشره صورت می گیرد که این عامل سبب، جذب گرد و خاک، رشد قارچ ها، کاهش سطح فتوسنتز، کاهش عملکرد و ریزش غنچه ها و کاهش کیفیت الیاف پنبه می شود.

 

روش مبارزه با شته پنبه

 • منهدم ساختن علف های هرز، بقایای گیاهی، شخم عمیق و یخ آب زمستانه
 • بهتر است از ارقام مقاوم پنبه برای کشت استفاده کنید.
 • آرایش کشت مناسب به منظور پیشگیری از افزایش جمعیت آفات

 

 

عسلک پنبه

عمده خسارت عسلک پنبه مربوط به ترشحات هیدروکربنی بر سطح گیاه است که موجب چسبندگی الیاف و درنتیجه کثیفی و کاهش ارزش اقتصادی آن می شود.

همچنین با مکیدن شیره نباتی، سبب کاسته شدن آب و مواد از ته گیاه و ضعف بوته ها می شود.

 

روش مبارزه با عسلک پنبه

 • به منظور از بین بردن پناهگاه حشرات زمستان گذران، شخم عمیق و از بین بردن بقایای جالیز بالافاصله پس از برداشت، ضروری است.
 • کشف به موقع پنبه (حد اکثر تا اواسط اردیبهشت)
 • تبدیل کردن روش های کشت کرتی به کشت ردیفی
 • استفاده از برگریز ها به منظور کاهش جمعیت آفت
 • سمپاشی به تعداد 1 تا 2 نوبت
 • برداشت به موقع برای فرار از آلودگی به شیره ی عسلک

 

زنجزک پنبه

این حشرات در اواخر خرداد ماه فعالیت خود را آغاز می کند و در شهریور و مهر، جمعیت خود را به حداکثر می رسانند و پس از آن سیری نزولی به خود می گیرند. این حشرات در پشت برگ ها مستقر شده و از شیره ی گیاهی تغذیه می کنند. خسارات وارده به گیاه از سوی این حشرات، شامل خطوط رنگ پریده و همچنین زردی بوته ها می شود.

 

روش مبارزه با زنجرک ها

مبارزه با این آفات تا زمانی که جمعیت آن ها به آستانه ی اقتصادی نرسیده باشد توصیه نمی شود.

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که: تمام مواردی که برای مبارزه با شته ها مورد استفاده قرار می گیرد، برای زنجرک ها هم قابل اجرا هستند.

 

کنه ی تار عنکبوتی

این آفت عمدتا در پشت برگ ها قرار گرفته و از شیره ی گیاهی تغذیه می کند. بر اثر این تغذیه، بر روی سطح برگ لکه های برنزه دیده می شود. پس از آن برگ ها زرد و سپس قرمز می شود و در نهایت می ریزد.

خسارت از حاشیه به سمت داخل مزرعه پیش می رود. در اواخر تیر ماه تا اواسط شهریور ماه، حداکثر فعالیت کنه های تار عنکبوتی مشاهده می شود.

 

روش مبارزه با کنه های تارعنکبوتی

 • منهدم کردن علف های هرز
 • شخم عمیق؛ در ابتدای آلودگی، سمپاشی به عمق 20 متر، در صورت بیشتر شدن آلودگی، می توان همان منطقه را سمپاشی کرد.

 

اگر کل مزرعه به این آفت آلوده شد، باید تمام آن منطقه را با یکی از سموم کنه کش سمپاشی نمود.